Добре дошли в сайта на БулЕко Енергия ЕООД

За нас

Отоплителната централа в гр. Банско е първата в България използваща ВЕИ (възобновяем енергиен източник) за централизирано топлоснабдяване, с мощност 10 000 kW. Като гориво в централата се използва дървесна биомаса и е снабдена с два напълно автоматизирани водогрейни котела (всеки от тях е с мощност 5MW), производство на водеща европейска фирма, на базата на най-съвременните технологии.

„Бул Еко Енергия“ ООД е изградила топлопровод с дължина над 5,5 km, в гр. Банско, като са присъединени над 50 абоната ползващи топла вода за отопление и БГВ за стопански (хотели, предприятия) и битови нужди (частни къщи),  обхванати са и голяма чат от общинските сгради.

Топлоцентралата на БулЕко Енергия в гр. Банско

Снимка през летния период на топлоцентралата в град Банско

Изграждането на отоплителната централа на база дървесна биомаса и разширяването на съществуваща топлопреносна мрежа в гр.Банско е съвместна инициатива на българската компания “Бул Еко Енергия” ООД и Община Банско.

Инвеститор на обекта е „Бул Еко Енергия“ ООД. Фирмата има следните лицензи за дейността си:

  • лиценз за добив на технологична дървесина от Министерство на земеделието и горите
  • лиценз за производство на топлинна енергия от ДКЕВР
  • лиценз за пренос на топлинна енергия от ДКЕВР

За обекта е издаден акт 16 за експлоатация.

Проектът е изграден със собствени средства и кредити, подкрепен е от EBRD (Европейската Банка за Възстановяване и Развитие) чрез възстановяване на част от кредита за проекта, получен от UniCredit Bulbank.